Galeria

Szkolenie WZZC w Ostródzie 8 – 11 czerwca 2017 roku – ” Ja w strukturze: Od uwarunkowań zewnętrznych do efektywności i rozwoju osobistego” 

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawskiego Związku Ciepłowników – 30 marca 2017 

 Szkolenie WZZC – Sandomierz 2-5 czerwca 2016

„Od przemiany wewnętrznej do skuteczności zawodowej” 

Walne zgromadzenie członków Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników – 30 marca 2016r”

Szkolenie WZZC 23-26 kwietnia 2015

W dniu 6 marca 2015 roku przy ulicy Lizbońskiej w Warszawie odbyło się Walne gromadzenie członków Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników. 

Warszawa 13.03.2014r. ” Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Dalkia Polska S.A. i koalicją Związków Zawodowych działających w Spółkach Grupy Dalkia w Polsce. Tekst Porozumienia został zamieszczony w zakładce Aktualności.”

W dniach 19 – 21 lutego 2014 roku odbyło się nadzwyczajne spotkanie Koalicji Związków Zawodowych Spółek Grupy Dalkia z Poznania, Łodzi i Warszawy. Informator dotyczący tego wydarzenia oraz Międzyzakładowa Nota Protestacyjna zamieszczone zostały w zakładce Aktualności – życie firmy.

Warszawa 14 września 2013 roku. Akcja protestacyjna zorganizowana przez trzy największe Centrale Związkowe

Wybory 2014

31 marca 2014 roku – Walne Zebranie członków WZZC 

Związki Zawodowe Spółek Grupy Dalkia z Warszawy, Poznania i Łodzi zawarły 30 lipca 2013 roku w Miłosławiu Porozumienie o współpracy.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Walne Zebranie WZZC wybrało nowego przewodniczącego Związku, którym został Władysław Zalewski


Podpisanie Pakietu Socjalnego – 26 wrzesienia 2011


Wyjazd integracyjny WZZC – wrzesień 2011  


WZZC na sesji Rady Warszawy 25.08.2011r.


Pikieta związkowców 13.06.2011


Posiedzenie Zarządu WZZC w dniu 21.08.2009