Kontakt

Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników funkcjonuje przy Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna.

Aleja Stanów Zjednoczonych 31 , 03 – 947 Warszawa (wjazd od ul. Brazylijskiej)
NIP: 525-246-30-96; KRS:0000327704; REGON:141833452
Tel. 22 658-50-38; Fax. 22 658-50-37
mail: wladyslaw.zalewski@veolia.com
nr rachunku: 57 1020 1068 0000 1002 0147 3156 PKOBP

Kontakt z członkami prezydium:

   Władysław Zalewski – przewodniczący

telefon stacjonarny: (22) 658-52-80, 

telefon komórkowy: 506 014 773

e-mail: wladyslaw.zalewski@veolia.com 

  Łukasz Borkowski – wiceprzewodniczący

telefon stacjonarny: (22) 658-56-84,  

telefon komórkowy:  510 000 498

e-mail: lukasz.borkowski@veolia.com

  Krzysztof Szuba – wiceprzewodniczący

telefon stacjonarny: (22) 658-54-80,

telefon komórkowy:  506-014-878

e-mail: krzysztof.szuba@veolia.com

  Joanna Pijanowska – sekretarz

telefon stacjonarny: (22) 658-57-10,

telefon komórkowy 506-014-833

e-mail: joanna.pijanowska@veolia.com

  Iwona Kuśmierczyk-Radziak – skarbnik

telefon stacjonarny: (22) 658-52-21,

telefon komórkowy:  508-038-559

e-mail: iwona.kusmierczyk-radziak@veolia.com

  Andrzej Ziółkowski 

telefon komórkowy:  508-001-936

e-mail: andrzej.ziolkowski@veolia.com

  Mirosława Stefaniak

telefon komórkowy:  508-038-542

e-mail: miroslawa.stefaniak@veolia.com