OLD_Życie związkowe

31.07.2013 Informator WZZC nr 4

Szanowni Państwo Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące spotkań z Zarządem Spółki, w których uczestniczyli Przedstawiciele WZZC …


30.07.2013 Porozumienie

Porozumienie Związków Zwodowych działających w grupie Dalkija …


01.07.2013 Informator WZZC

W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu WZZC drugiej kadencji …


Forum Związków Zawodowych

Informuję, że w dniu 2 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Forum Związków Zawodowych, podczas którego podjęto Uchwałę …


Analiza preferencji zapisów Pakietu Socjalnego

Udział w badaniu wzięło 1002 pracowników SPEC S.A. co stanowi 55, 5 % ogółu zatrudnionych …


Ankieta

Ankieta przeprowadzona została wśród pracowników Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez organizacje związkowe działające na terenie Spółki. Badanie miało na celu poznanie preferencji zatrudnionych pracowników względem gwarancji możliwych do objęcia Pakietem Socjalnym …


Pomagamy powodzianom

Pomagamy powodzianom cz.1

Pomagamy powodzianom cz.2

Uchwała WZZC – dla powodzian

Uchwala nr 05/ 2010 Zarządu WZZC z dnia 09 lipca 2010r. w wyniku, której Zarząd WZZC podjął decyzję o przekazaniu …


Artykół o powstaniu WZZC – SPEC – INFO nr7/lipiec 2009 roku

Nowe wyzwania – nowy związek zawodowy
9 kwietnia 2009r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników …


Uchwały WZZC


Dyplom

Dyplom Dla Krajowego Związku Zawodowego Ciepłownik Za Państwa piękny i szlachetny gest pomocy dla tych najmłodszych…


Rozstrzygnięcie konkursu na logo WZZC

Jak już wiecie, w dniu 9 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował Warszawski Związek Zawodowy Ciepłowników. Związek …